Sökning: "Samvetsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Samvetsfrihet.

 1. 1. Samvetsfrihet - en rätt till samvetsvägran? En analyserande uppsats om samvetsfrihet, rätten att utöva den och möjligheten att begränsa den med hänvisning till aborträtten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ellefors; [2019]
  Nyckelord :Conscientious objection; Samvetsfrihet; samvetsvägran; vårdvägran; aborträtt; artikel 9 Europakonventionen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nutida abortmotstånd i Sverige : En ideologianalys av inom- och utomparlamentariska aktörer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ulrika Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Abort; abortmotstånd; reproduktiva rättigheter; samvetsfrihet; vårdvägran; feminism; anti- genusideologi; Sverige; Sverigedemokraterna; Kristdemokraterna; Kristna Värdepartiet; Människorätt för ofödda; Människovärde; Respekt; Livsval; Skandinaviska människorättsjuristerna; Alliance Defending Freedom; Skandinaviska förbundet; Motgift; ideologianalys; inramning; kommunikationsramar; vilket är det framställda problemet; manifesta och latenta ideologier; mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en kritisk ideologianalys av det nutida svenska abortmotståndet utifrån ett feministiskt perspektiv. Med hjälp av Carol Lee Bacchis metod ”Vilket är det framställda problemet?” synliggörs hur Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, olika kristna och högerextrema abortmotståndare, samt aktörer i de svenska rättsprocesserna om ”samvetsfrihet” för barnmorskor, framställer problemen med abort. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Samvetsfrihet för vårdpersonal : Hur samvetsfriheten i Sverige förhåller sig till europarätten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Helena Vallgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Abortvägran med hänvisning till sitt samvete : Bör det finnas en plats för samvetsfrihet  i en neutral liberal stat?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Igelström; [2018]
  Nyckelord :Liberal neutrality; conscience objection; individual exemptions; liberal justice; midwives; Sweden.;

  Sammanfattning : During the spring of 2014 two midwives in Sweden were denied work because they refused to perform abortion on the grounds of their religious beliefs. Shortly after the health authorities were sued for discrimination. LÄS MER