Sökning: "Samy Dahlman Taman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samy Dahlman Taman.

  1. 1. Från bildsatt radio till katastroffilm : SVT:s bildsättning av katastrofer före och efter avskaffandet av TV-monopolet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Alexander Larsson; Samy Dahlman Taman; [2017]
    Nyckelord :kommersialisering; objektivitet; katastrofrapportering; SVT; Public service; TV-nyheter; tsunamin; Tjernobyl; flodvågskatastrofen; sändningstillstånd; TV-journalistik;

    Sammanfattning : SVT arbetar inom public service-sfären och försöker efterfölja ett sändningstillstånd där objektivitet förespråkas. Under en längre period hade SVT monopol på TV-sändningar, men 1987 hävdes monopolet och konkurrerande nyhetsmedier gjorde entré på marknaden. LÄS MER