Sökning: "Sandberg Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Sandberg Nilsson.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. Allt hänger ju ihop : Lärares förståelse om lärmiljöns betydelse för utveckling av elevers kommunikativa och sociala delaktighet i grundsärskolan, inriktning ämnesområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Nilsson Sandberg; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; Compulsory school for children with severe learning disabilities; accessible learning environment; participation; communicative relationship-oriented perspective; the model of accessibility; utvecklingsstörning; grundsärskolan; tillgänglig lärmiljö; delaktighet; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investeringsutskottets påverkan på goodwill : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellen Sandberg; Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investeringsutskott; goodwill; nedskrivningstest; IFRS;

  Sammanfattning : Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. LÄS MER

 4. 4. Mutual Love and Attachment : A cross-sectional dyadic study exploring asymmetrical love

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Magnus Nilsson; Tobias Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Mutual Love; Companionate Love; Passionate Love; Romantic Obsession; Partner Value; Emotional Involvement; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Assymetrical Relationships; Assymetries; Discrepancies; Attachment; Attachment Anxiety; Attachment Avoidance; Experiences in Close Relationships; Ömsesidig kärlek; Asymmetri; Asymmetriska förhållanden; Passionate Love; Companionate Love; Romantic Obsession; Anknytning; Diskrepanser; Partnervärde; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Ängslig anknytning; Undvikande anknytning; Experiences in Close Relationships; Emotionellt engagemang;

  Sammanfattning : The overarching question of the study was how common mutual love is, and to what extent attachment relates to relationship asymmetries. Four research questions and four hypotheses were posed and explored using a cross-sectional survey design with data analyzed using quantitative methods. LÄS MER

 5. 5. Olika - eller - lika : "Våra stadsdelar ser olika ut och det är bra"Framställningen av norra och södra Botkyrka genom kommunalt områdesbaserat utvecklingsarbete.

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Hanna Sandberg Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Botkyrka municipal; local development work; local development programmes; discourse analysis; postcolonial theory; citizens; physical and natural environment; neoliberal rhetoric policies;

  Sammanfattning : In this qualitative ethnological study I explore the local development work undertaken by the municipal Botkyrka, located south of Stockholm. The material is primarily based on the municipals development programs and interviews with officials from the municipal working with local development. LÄS MER