Sökning: "Sandberg Sandberg"

Visar resultat 16 - 20 av 900 uppsatser innehållade orden Sandberg Sandberg.

 1. 16. En skattjakt i camping- och hotellbranschen : En kvalitativ marknadsundersökning av AR-Gamification i camping- och hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecka Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamification; TAM; Marknadsundersökning; Camping; Hotell;

  Sammanfattning : Användandet av tekniska verktyg förutspås vara en viktig del av hur camping- och hotellverksamheter utvecklar sina kundrelationer. Existerande forskning fokuserar mestadels på Augmented Reality och gamification som separata koncept. LÄS MER

 2. 17. Bubblan som sprack - Isabella Löwengrips kriskommunikation genom bloggen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Sandberg Fransson; Petra Olgarsson; [2020]
  Nyckelord :Isabella Löwengrip; Image Repair Theory; Self-Presentation Theory; rhetoric textual analysis; crisis communication;

  Sammanfattning : The research conducted in The Bubble That Burst – Isabella Löwengrip’s Crisis Communication Through Blog Posts aims to answer how Isabella Löwengrip attempted to save both her and her companies images during a crisis in the fall of 2019. Benoit’s Image Repair Theory and Goffman’s Self-Presentation Theory were combined to create the framework of this study. LÄS MER

 3. 18. Social hållbarhet i detaljplaneskede och i genomförandeavtal : Regleringar av sociala värden genom metodverktyg, avtal och bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Lucas Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien granskar behovet av en konkretisering av begreppet social hållbarhet för att vägledning på strategisk nivå ska kunna genomföras. Vidare analyseras olika former av övergripande systematik som kan säkerställa ett likartat utfall gällande den sociala hållbarheten. LÄS MER

 4. 19. The Impact of ESG-Score on Turnover Growth : A Cross-Sectional Study of US IPOs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Sandberg; Sebastian Johnson; [2020]
  Nyckelord :ESG; Growth; Turnover; Financial Performance; SustainabilityPerformance; IPO; US;

  Sammanfattning : This thesis study is based on the research question ‘Does ESG-scores affect turnover growth in companies with recent IPOs in the US?’. With four multiple regression models, we tested our hypotheses. Additionally, we made a box-plot analysis to look for trends between groups of companies, where the groups were constructed based on ESG-scores. LÄS MER

 5. 20. Reducing food waste in the Swedish household using IoT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Måns Jonsson; Johannes Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Internet of Things; Innovation; Matsvinn; Internet of Things; Innovation;

  Sammanfattning : Anledningen till denna avhandling är att undersöka hur ett innovativt Internet of Things-baserat system kan vara fördelaktigt för att minska matavfall. Det anses viktigt att hitta nya sätt och lösningar på det växande problemet med matavfall. Syftet med denna studie är att hitta nya möjliga lösningar för att minska matavfall i Sverige. LÄS MER