Sökning: "Sandberg Sandberg"

Visar resultat 21 - 25 av 900 uppsatser innehållade orden Sandberg Sandberg.

 1. 21. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling innan och efter nya läroplanen Lpfö 18.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers´ work; sustainable development; Lpfö 18; environment; förskola; förskollärares arbete; hållbar utveckling; Lpfö 18; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur läroplanen Lpfö 18 och det nya uppdraget runt hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas miljömässiga arbete. Metoden som har använts för att besvara syftet är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där sju förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 2. 22. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 3. 23. Surface mounting for outdoor furniture : Development of a standardized and modularized anchoring detail

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Jansson; Miriam Sandberg Salach; [2020]
  Nyckelord :Ytmontering; markförankring; modularisering; design för tillverkning och montering;

  Sammanfattning : Lappset Group Ltd är världsledande inom utvecklandet av lekpark-, utegym- och parkutrustning och säljer produkter med hög kvalitet, säkerhet och smakfull design. I och med de uppkomna svårigheterna som grävning medför i installationen under vinterhalvåret i det nordiska klimatet har en ny trend identifierats, ytmontering. LÄS MER

 4. 24. Cytocircle : Morgondagens Bröstbiopsiprodukt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Max Lippig-Singewald; Fredrik Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Att balansera makt och frihet : En grundad teori om människor som tränar hund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Dahlin; Madeleine Sandberg Thorsander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER