Sökning: "Sandhu Simervir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandhu Simervir.

  1. 1. Trafikinformation i realtid i samband med vägarbete

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Andreas Almqvist; Sandhu Simervir; [2012]
    Nyckelord :Traffic; Interview; Swedish Transport Administration; Theme; Technology; Systems; Roadwork; Real-time; Information; Obstacles; External analysis; navigaion; Road user; Trafikinformation; Intervju; Trafikverket; Tema; Teknik; System; Vägarbete; Realtidsinformation; Hinder; Omvärldsanalys; Navigationssystem; Trafikant;

    Sammanfattning : I rapporten har vi förklarat vilka problem som kan uppstå med dagens teknik och vilka eventuella lösningar som man kan förbättra med tiden. Med hjälp av Trafikverket har vi genomfört detta examensarbete.Vi hade fått tydliga direktiv från Trafikverket gällande examensarbetets syfte. LÄS MER