Sökning: "Sandra Abdulah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Abdulah.

  1. 1. Kulturell mångfald inom företag : En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sandra Abdulah; Rahma Dini; [2018]
    Nyckelord :Organisation; kulturell mångfald; symboler; utmaningar; mångfaldsarbete;

    Sammanfattning : Bakgrund​: En ökad globalisering, internationalisering och invandring runt om i världen idag har påverkat näringslivet på olika sätt. Effekterna av detta har haft en kulturell inverkan på Sveriges organisationer. År 1945 ersattes arbetskraftsinvandringen med flykting- och anhöriginvandring. LÄS MER