Sökning: "Sandra Ahmed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Ahmed.

 1. 1. Vilka faktorer förekommer, och hur utförligt beskrivna är de, i kommuners beslutunderlag vid fastställande av VA-taxan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Halgan Ahmed; Sandra Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Decision data; municipal; VA-fee; forms of activity; Beslutsunderlag; kommuner; va-taxa; verksamhetsformer;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med följande studie är att analysera vilka faktorer som förekommer i beslutsunderlagen vid fastställandet av VA-taxan, samt hur utförligt beskrivna dessa är. Detta för att utförligt förstå vad beslutsunderlagen grundar sig på i kommuner runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Intern Marknadsföring : Teori VS Praktik

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Sandra Festin; Lisa Ljung; [2009]
  Nyckelord :Internal Marketing; Berry; Grönroos; Ballantyne; Ahmed; Rafiq; Case study; Interview; Intern marknadsföring; Berry; Grönroos; Ballantyne; Ahmed; Rafiq; Fallstudie;

  Sammanfattning : Konceptet Intern marknadsföring (IM) har utvecklats mycket och ses inom forskningen som tillämpbart inom alla organisationer. En stor blandning av idéer, modeller och teorier har blivit samlade under detta begrepp men trots det är det enligt teoretiker få organisationer som använder sig av och arbetar utifrån konceptet i praktiken. LÄS MER