Sökning: "Sandra Al-Neyazi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Al-Neyazi.

  1. 1. Axelskolan

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Sandra Al-Neyazi; [2018]
    Nyckelord :Offentlig byggnad; Skola; Solvalla; Trähus;

    Sammanfattning : Projektet handlar om att skapa en lättorienterad och uppdelad förskola och lågstadieskola i Solvalla i Stockholm som bidrar med tydlighet, trygghet och lekfullhet åt barnen. Uppdelningen skulle ske på 2 olika vis: separera förskolan från lågstadiet, samt separera årskurserna. LÄS MER