Sökning: "Sandra Björklund Qvarfordt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Björklund Qvarfordt.

  1. 1. “Jag använder inte hjälm – det är för att jag är lat och ytlig...”

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Sandra Björklund Qvarfordt; [2018]
    Nyckelord :​risk; cykelhjälm; hjälm; cykling; unga vuxna; intersektionalitet; klass; etnicitet; kön; göra kön; performativitet; autencitet; identitet; stil; attityd; riskmedvetenhet; riskuppfattning; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bara var femte ung vuxen som cyklar i Malmö använder cykelhjälm, trots att vi alla känner till farorna som det innebär. Hur kommer det sig att det är så socialt accepterat att ta den här specifika risken? Vad är det som formar vårt beslut att inte använda cykelhjälm? I den här studien närmar vi oss de underliggande attityder som folk ibland hänvisar till när de försöker svara på frågan “varför använder du inte cykelhjälm?”. LÄS MER