Sökning: "Sandra Bonow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Bonow.

 1. 1. Analys av linjär egenskapsbeskrivning vid treårstest för svenska varmblodiga ridhästar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sandra Bonow; [2014]
  Nyckelord :Linjär beskrivning; linjära egenskaper; treårstest; SWB; arvbarheter; genetiska korrelationer;

  Sammanfattning : Linjär beskrivning är en metod för att på ett objektivt och standardiserat sätt beskriva hästens egenskaper ur ett biologiskt perspektiv. Linjär beskrivning har använts länge inom framförallt mjölkkoaveln, men det är först på senare tid som intresset för metoden har ökat inom många avelsförbund för varmblodshästar. LÄS MER

 2. 2. Genetisk variation i säsongsbunden reproduktion hos får

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sandra Bonow; [2011]
  Nyckelord :lammproduktion; avelsarbete; säsongsvariationer; genotypning;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study was to describe the seasonal reproduction in sheep and the presence of genetic variation in fertility traits. Methods to induce oestrus are described and the possibilities to change the reproduction season through breeding are discussed. Sheep have a pronounced seasonality in their reproduction. LÄS MER