Sökning: "Sandra Bylund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Bylund.

 1. 1. Flexibilitet för ökad mångfald och attraktivitet : En studie om arbetstider i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Bylund; Karin Josefsson; [2018]
  Nyckelord :flextid; flexibla arbetstider; produktion; arbetstider; byggarbetsplats; byggbranschen; mångfald; jämställdhet; flexibility; diversity; gender equality; construction;

  Sammanfattning : Rapporten utgår från en undersökning utförd av Sveriges Byggindustrier som visar att bristen på flexibla arbetstider är en anledning till att många kvinnor väljer att lämna byggproduktionen. Då branschen eftersträvar en större mångfald och det därtill råder arbetskraftsbrist krävs fortsatta studier angående hur byggarbetsplatserna kan moderniseras och bli mer inkluderande. LÄS MER

 2. 2. The Abolishment of WTO´s Textile Quotas : How is the Textile- and Clothing industry in Bangladesh Effected?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sandra Bylund; Martina Eriksson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On January 1st 2005 the long existing World Trade Organisation’s textile and clothing quotas were abolished. Experts predicted great losses for several developing nations, and foremost Bangladesh. A million jobs were predicted to be lost within the nation, and market shares were expected to be lost to the great winner of the abolishment, China. LÄS MER