Sökning: "Sandra Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sandra Carlsson.

 1. 1. Designens hållbarhetskraft : En kvalitativ studie om design och hållbarhet inom produktutveckling av dagligvaror

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Priscilla Carlsson; Sandra Nikkhooye Panahi; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Fast moving consumer goods industry; Design for Environment; Design-Tools; The Design Ladder; The Front-End; IRI Sustainability Maturity Model; Hållbarhet; Dagligvaruindustri; Design for Environment; Designverktyg; Design Trappan; The Front-End; IRI Sustainability Maturity Model;

  Sammanfattning : Hållbarhet värderas allt högre utav konsumenter och allt fler företag satsar på ett utökat hållbarhetsarbete. Detta innebär att företag borde utveckla sitt hållbarhetsarbete för att bli eller fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Konsumtionen av livsmedel står för 25 % av hushållens klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång... : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning i årskurserna F–3 för att utveckla elevers läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Sandra Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; reading aloud; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur lärare arbetar med högläsning inom ämnet svenska för att utveckla elevers läsförståelse i årskurserna F–3. Fem forskningsfrågor ställdes utifrån syftet: Vilket arbetssätt använder lärare för att utveckla elevers läsförståelse i samband med högläsning? Vilka läsförståelsemodeller använder lärare för att utveckla elevers läsförståelse i samband med högläsning? Vilka likheter finns mellan lärares sätt att arbeta med högläsning? Vilka skillnader finns mellan lärares sätt att arbeta med högläsning? Vad har lärare för attityd till högläsning? Studien har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Läsläxor - hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Carlsson Pavic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Högläsning och läsförståelse : En litteraturstudie om hur arbetet med högläsning utvecklar elevers läsförståelse i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennie Axelsson; Sandra Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hälsobeteenden och Attityder till Hälsa hos Nyanlända Ungdomar - Hur Påverkar Asylprocessen?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Carlsson Stark; Marina Hjertton; [2017]
  Nyckelord :newly arrived; health; refugees; mental health; adolescents; questionnaire; nyanlända; hälsa; flyktingar; psykisk hälsa; ungdomar; enkät;

  Sammanfattning : .... LÄS MER