Sökning: "Sandra Dage"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Dage.

 1. 1. Att hitta användbarhetsproblem med Google Analytics - är det möjligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Sandra Dage; [2016]
  Nyckelord :Google Analytics; Användbarhet; Expertutvärdering; Användbarhetstester;

  Sammanfattning : The scope of research is usability problems and web analytics. This thesis examines whether or nor Google Analytics can point out the usability problems a website has, and describes the process of usability analysis of the two websites belonging to the organisation ArtDatabanken. The research is divided into two parts. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för långsiktiga relationer med hyresgäster : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hannah Dage; Sandra Slydal Thomassen; [2015]
  Nyckelord :Commitment; trust; customer satisfaction; long-term relationships; Engagemang; förtroende; kundnöjdhet; långsiktiga relationer;

  Sammanfattning : Titel: Faktorer för långsiktiga relationer med hyresgäster - En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsföretag Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Hannah Dage, Sandra Slydal Thomassen Handledare: Akmal Hyder Datum: 2015 - Maj Syfte: Syftet med studien är att jämföra kommunala och privata bostadsföretag i deras arbete med förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster. Metod: Studien har omfattat en kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. "Det ska vara kul också" : en kvalitativ studie av entreprenöriell motivation inom spelutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Dage; Lisa Lindvall; [2015]
  Nyckelord :Motivationsfaktorer; entreprenöriell motivation; entreprenörskap; spelutveckling;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras karaktäristiska motivationsfaktorer för entreprenörer inom spelutveckling. Syftet är att bidra till ökad förståelse av de motivationsfaktorer som driver spelutvecklare att bli entreprenörer och till att fortsätta driva verksamheten. LÄS MER