Sökning: "Sandra Ekman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sandra Ekman.

 1. 1. The Impact of Gesture Navigation on Mobile Usage

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Tor; Simon Ekman von Huth; [2021]
  Nyckelord :Gesture Navigation; System Navigation; Persuasive Design; Habits; Stopping Cues; Scrolling; Attention Economy; Flow;

  Sammanfattning : The modern attention economy incentivizes the use of persuasive designs in software development. Scrolling is an interaction technique commonly associated with persuasive designs because of its lack of natural stopping cues and potential for habit promotion. LÄS MER

 2. 2. Retorikundervisning i demokratins tjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sandra Ekman; Sandra Holmgren; [2018]
  Nyckelord :retorik; demokrati; rhetorica utens; rhetorica studens; skolans demokratiska uppdrag; retorikundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Att retorik och demokrati går hand i hand är ingen hemlighet. Denna uppsats ämnar belysa relationen mellan retorik och demokrati, och hur retorik kan bidra till implementeringen av det demokratiska uppdraget i ämnet svenska på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Teacher Beliefs on using Swedish in the Teaching of English

  L3-uppsats, Lunds universitet/Engelska; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Ekman; [2015]
  Nyckelord :Teaching English as a second language; First language; Teacher beliefs; Steering documents; English teaching in Sweden; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines three different English teachers’ beliefs on using Swedish in their teaching. Through interviews it is uncovered what they think of the benefits and drawbacks of using Swedish in the teaching. They also approximate how much Swedish they use in the classroom and for what reasons. LÄS MER

 4. 4. ”Jonas, min vän” : Persuasiva motstrategier för att dekonstruera en stark ethosposition, exemplet Selimovic mot Khemiri i debatten om REVA

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sandra Ekman von Huth; [2013]
  Nyckelord :Ethos; strategy; counter-strategy; persuasion; racism; construction and deconstruction; Etos; persuasiv strategi; motstrategi; övertalning; rasism; konstruktion; dekonstruktion;

  Sammanfattning : In the year of 2012, a police project called “REVA” was established in Sweden. The goal was to increase efficiency in deporting undocumented migrants from Sweden. Two articles relating to the project were published in Swedish newspaper Dagens Nyheter. LÄS MER

 5. 5. Sjukgymnastiska insatser för barn och ungdomar med Downs syndrom. En enkätstudie inom Barn- och Ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Sandra Ekman; Zara Jäger; [2010]
  Nyckelord :Downs syndrom; sjukgymnastisk intervention; utvecklingstörning; MR; Region Skåne; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER