Sökning: "Sandra Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sandra Ericsson.

 1. 1. Belöningssystem och motivation : En fallstudie på Ericsson Local Services AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Barkstedt; Sara Hell; [2016]
  Nyckelord :belöningssystem; motivation; tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem kan beskrivas som ett styrmedel för attmotivera anställda till att arbeta i riktning mot företagets mål. Belöningssystem somstyrverktyg har en viktig roll hos företagen, eftersom ett välutvecklat ochtillfredställande belöningssystem kan öka motivationen avsevärt för de anställda. LÄS MER

 2. 2. Telework : Experiences of technostress in telework environments.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sandra Ericsson; [2016]
  Nyckelord :Technostress; Telework;

  Sammanfattning : The adoption and use of information and communication technology (ICT) solutions in companies are on the rise and with this rise comes several health effects. One kind of these health effects, called technostress affects employees and self-employees while using ICT for telework. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av skärmlocks koncept med alternativ skärmning samt fästnings till ett kretskort : Utvärdering av Lean produktutvecklings metoder effekt på kunskap och värde skapande för det utvecklade konceptet i en FoU miljö

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sandra Reljanovic; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag måste ständigt förbättras, testa nya tekniker och innovationer som är framgångsrika för att behålla sin plats på marknaden. Lean produktutveckling har varit en användbar process under dessa förhållanden för företag på grund av dess kunskap- och värdefokus som har lett till förkortade utvecklingstider, ökad vinst och effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Who wants to be in a prison - if you can be in a palace? Rewriting organizational control in the work setting of IT-engineers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Oeltges; Sara Fredriksson; Sandra Schiesbühl; [2015]
  Nyckelord :organizational control; discourse; freedom; engineers; knowledge-intensive firms; Business and Economics;

  Sammanfattning : This interpretive study, taking place in the context of the IT-company Ericsson, aims at exploring the engineers’ understanding and experience of organizational control. The study builds on data gathered through semi-structured interviews, which are analyzed by taking the lenses of discourse theory. LÄS MER

 5. 5. Barriers of developing and implementing IT-innovation in healthcare : A process study of challenges in eHealth development

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sandra Ericsson; [2014]
  Nyckelord :eHealth; healthcare innovations; engaged scholarship.;

  Sammanfattning : Healthcare in Sweden is in need of eHealth innovations to meet the requirements a highlydeveloped society. However to develop and implement eHealth in the healthcare system ischallenging because the system is experienced as complex, conservative and fragmented. LÄS MER