Sökning: "Sandra Ferm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Ferm.

 1. 1. Personer med demenssjukdom och deras dagliga liv, en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Bramliden; Amelia Ferm; Natalie Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Förlust; Livssituation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd olika demenssjukdomar och av världens befolkning är 47,7 miljoner människor drabbade. Kunskapsnivån om sjukdomen är låg hos sjuksköterskor och vårdpersonal, vilket kan leda till att personen med demenssjukdom upplever ett lidande. Syfte: Att beskriva upplevelsen av att leva med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Vara våga - Lean inom kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sandra Ferm; [2008]
  Nyckelord :Kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Problem: Lean har under flera tiotals år används inom bilindustrin och annan producerande verksamhet i syfte att effektivisera och förbättra. Också den offentliga sektorn behöver göra effektiviseringar och förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Teambaserat arbetssätt inom Kronofogdens enhet Summarisk process:Succé eller fiasko?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sandra Ferm; Christoffer Johansson; [2008]
  Nyckelord :team; organisation; kronofogdemyndigheten;

  Sammanfattning : Problem: När ett nytt arbetssätt införs inom ett företag eller myndighet är det viktigt att efter ett tag stanna upp och fundera på om det blev som det var tänkt och genom det; se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vi tyckte därför att det var intressant att undersöka hur resultatet blev i och med att ett nytt arbetssätt genomförts, i detta fall, det teambaserade arbetssättet. LÄS MER