Sökning: "Sandra Fogelberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sandra Fogelberg.

 1. 1. Djur som en fjärde pedagog? : En kvalitativ studie av tre unika förskolors arbete med djur i förskoleverksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Forsbäck; Sandra Fogelberg; [2018]
  Nyckelord :Barn; djur; empati; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare på förskolor med djurinriktning arbetar med djur i verksamheten. Studien gjordes genom kvalitativa intervjuer med förskollärare som är verksamma i förskolor som har inriktning mot djur och natur. LÄS MER

 2. 2. Närståendes behov av stöd inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Fogelberg; Sandra Lycke; [2018]
  Nyckelord :Närstående; Akutsjukvård; Sjuksköterska; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många vårdtagare passerar akutsjukvården tillsammans med sina närstående. Tiden som spenderas där är en påfrestning för båda parterna. För närstående är stödet ett centralt behov i den stressade situationen, det kan ges på många sätt och av många personer. LÄS MER

 3. 3. Kontrollera, begränsa och förhandla : en studie om barns medieanvändande ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elisabeth Fogelberg; Sandra Carlsson; [2015]
  Nyckelord :kontroll; socialisering; socialisationsprocess; elektroniska medier; digitala medier; nya medier; barn; föräldrar; information; medieanvändande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barns medieanvändande ökar, vilket leder till förändrade förutsättningar för föräldrar att hantera och kontrollera vilken information barnen tar del av. Ny medieteknik förändrar barns förhållande till information då de i allt större utsträckning kan styra och ta kontroll över sitt eget informationshämtande. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Sandra Fogelberg; Ajsa Ladjarevic; [2007]
  Nyckelord :Hälsa; Skola;

  Sammanfattning : Rapportens övergripande syfte har varit att undersöka om det föreligger någon skillnad i hälsoarbetet på två kommunala grundskolor, där en av skolorna är med i utvecklingsarbetet Hälsofrämjande skola. Övriga frågeställningar som undersökts i studien är skolornas syn på begreppet hälsa samt hur det hälsofrämjande arbetet är organiserat. LÄS MER