Sökning: "Sandra Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Sandra Forsberg.

 1. 1. Fysioterapeuters syn på skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll : -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sandra Forsberg; Emilia Englund; [2020]
  Nyckelord :injury prevention; knee injuries; soccer; knee control program; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av dom största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige. Skador är relativt vanligt inom sporten där knäskador är en av de mest förekommande. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i matematikundervisningen : En enkätstudie om hur lärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sandra Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematikundervisning; lågstadiet; lärare; läroplanen;

  Sammanfattning : Digitala verktyg får en allt mer större plats i hela vårt samhälle och inte minst i elevernas vardag. Skolorna behöver utvecklas i samma takt som resten av samhället och det innebär att skolorna behöver använda mer digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Elevers matematikutveckling : Läsförmågans och språkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonny Nguyen; Sandra Goyette; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsning; problemlösning; aritmetik; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nilholm (2017 ss.16-18 ) beskriver kunskapsöversikter som en grundläggande förutsättning för att kunna bidra vetenskapligt till forskningsfältet. I kunskapsöversikter synliggör man vilken kunskap man själv saknar samt vilken kunskap som finns i ett område inom en viss ram. Barajas Eriksson, Forsberg och Wengström (2017 s. LÄS MER

 4. 4. #maskulinitet : - En kvalitativ analys om maskulinitet, maskulinitetsnormer och dess konsekvenser till sociala problem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Saxenbrink; [2019]
  Nyckelord :Masculinity norms; hegemonic masculinity; gender order; masculinities; Instagram; Maskulinitetsnormer; hegemonisk maskulinitet; genusordning; maskuliniteter; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how authors on Instagram describe masculinity norms. We aimed to further analyse how the authors illustrate the consequences of masculinity norms in relation to social problems. The study is based on 25 posts from authors on Instagram which were analysed by a content analysis method. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER