Sökning: "Sandra Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Sandra Forsberg.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER

 3. 3. Ideellt arbete – en fråga om ledarskap? : En studie om hur ledningen genom sitt ledarskap kan påverka motivationen hos ideella tränare i barn och ungdoms idrottsföreningar inom lagsport.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lucas Forsberg; Sandra Höcke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att locka tillbaka turister efter en kris : En studie om hur svenska researrangörer jobbar med marknadsföringen av Egypten och Turkiet efter den politiska oron samt hur den uppfattas av konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Forsberg; Sandra Johander; [2018]
  Nyckelord :image; marknadsföring; destination branding; destinationsmarknadsföring; krishantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska researrangörer marknadsför en krisdrabbad destination för att kunna locka tillbaka turister. Vi ville även se hur konsumenterna ser på marknadsföringen och från deras perspektiv, se vad de anser skulle få dem att resa till en destination efter en kris. LÄS MER

 5. 5. Att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö : En studie om livet innan och efter läkemedelsassisterad behandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Karis; Åsa Forsberg; [2017]
  Nyckelord :LARO; Läkemedelsassisterad behandling; Substitutionsbehandling; Opioidberoende; Heroinberoende; Harm reduction; Skadereducering; Punitiv policy; Bemötande; Livserfarenheter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka patienters liv med opioidberoende innan och efter inskrivning på LARO-behandlingen, samt vilka erfarenheter av bemötande som finns. LARO är en substitutionsbehandling vid opioidberoende. LÄS MER