Sökning: "Sandra Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Sandra Forsberg.

 1. 1. #maskulinitet : - En kvalitativ analys om maskulinitet, maskulinitetsnormer och dess konsekvenser till sociala problem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Saxenbrink; [2019]
  Nyckelord :Masculinity norms; hegemonic masculinity; gender order; masculinities; Instagram; Maskulinitetsnormer; hegemonisk maskulinitet; genusordning; maskuliniteter; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how authors on Instagram describe masculinity norms. We aimed to further analyse how the authors illustrate the consequences of masculinity norms in relation to social problems. The study is based on 25 posts from authors on Instagram which were analysed by a content analysis method. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER

 3. 3. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara ett sportintresse : en studie på supportengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mathilda Eriksson; Sandra Forsberg; Emmy Skogström; [2019]
  Nyckelord :Fan engagement; Motivational factors; Sport consumption; Sport organisation; Supporterengagemang; Motivationsfaktorer; Sportkonsumtion; Sportorganisation;

  Sammanfattning : Konsumtion av sport är mer än bara laget/idrottaren i sig. Supporterengagemang är en del i sportkonsumtionen, bland annat genom människor som deltar i tävlingar och matcher för att stötta sitt lag/idrottare. LÄS MER

 5. 5. ”DET GÄLLER ATT HITTA EN BALANS” : En studie om enhetschefers arbetsvillkor inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Forsberg; Sandra Lampa; [2019]
  Nyckelord :Arbetsvillkor; arbetsbelastning; kontrollspann; komplexitet; förutsättningar; krav och resurser; balans;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn har komplexa arbetsuppgifter och krav från olika håll inom organisationen. Krav uppifrån i organisationen tenderar att vara svåra att förena med verksamhetskrav och krav utifrån. LÄS MER