Sökning: "Sandra Forslund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sandra Forslund.

 1. 1. Vattenfotavtryck för olika proteinkällor : En jämförelsestudie av animaliska och vegetabiliska vattenfotavtryck

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ted Forslund; Sandra Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår konsumtion av vatten står i nära relation till vad vi äter. Virtuellt vatten är den mängd vatten som använts för att skapa en vara eller en tjänst. För att beräkna den påverkan som processens alla ingående delar ger ur vattensynpunkt används metoden Water Footprint, vattenfotavtryck. LÄS MER

 2. 2. Labour Mobility, Housing Prices and Unemployment: a Swedish perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Forslund; [2015]
  Nyckelord :Random Effects; Panel Data; Unemployment; Mobility; Housing; Business and Economics;

  Sammanfattning : The importance of the housing market and labour market has long been recognized and explored in macroeconomics. In this thesis the linkages between these two markets are highlighted and examined. LÄS MER

 3. 3. Med mig ut till utmaningarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eleonor Pettersson; Sandra Klint; [2012]
  Nyckelord :introduktionsperiod; metod; profession; professionsutveckling; reflektion; utmaningar;

  Sammanfattning : Vi har undersökt lärares erfarenheter av deras första år i yrket och vilka utmaningar de upplevde. Läraryrket är komplext i den meningen att det inte finns en fast uppsättning teorier och metoder som man kan lära sig. LÄS MER

 4. 4. RS 570 : En studie av revisorns granskning kring företagets fortsatta drift

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sanna Holmlund; Sandra Forslund; [2008]
  Nyckelord :revision; redovisning;

  Sammanfattning : På grund av allt fler revisionsskandaler och att marknaden för företagen ständigt växer sig större och blir allt mer internationell så har även kraven på revisionen höjts. Detta har lett till bland annat uppkomsten av revisionsstandard i Sverige (RS). LÄS MER