Sökning: "Sandra Fyhr"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Fyhr.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalité hos äldre i Blekingesom är omedvetna respektive medvetna om sitt förmaksflimmer.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sandra Fyhr; Karvan Osman Fares; [2018]
  Nyckelord :förmaksflimmer; äldre; hälsorelaterad livskvalité; personcentrerad vård; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande hjärtrytmstörningen ochden ökar i prevalens när befolkningen åldras. Många äldre i Sverige har förmaksflimmer uta natt veta om det, att förmaksflimmer upptäcks är ofta en ren slump när personen genomgår en läkarundersökning av annan orsak. LÄS MER

 2. 2. Rumsutformningens inverkan på dagsljuset i kontorslokaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära; Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära

  Författare :Andreas Holmström; Sandra Fyhr; [2016]
  Nyckelord :daylight; daylight harvesting; health; energy efficiency; office; room design; architecture; dagsljus; dagsljusinlänkning; hälsa; energieffektivitet; kontor; rumsutformning; arkitektur;

  Sammanfattning : Public buildings are considered to be the most power consuming buildings in the world. To reduce power consumption earlier studies propose greater use of natural daylight to illuminate surroundings, hallways and areas where to preform common work tasks and where artificial lighting is only used for the actual work space and places where higher light levels are required. LÄS MER

 3. 3. Leasing : Från ekonomiskt ägandebegrepp mot kontraktbaserad redovisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Maria Fyhr; Sandra Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Leasingavtal; leasetagare; leasegivare; IAS 17;

  Sammanfattning : Leasing är en viktig finansieringskälla för företag och därför är det viktigt att redovisning av leasingavtal ger användare av finansiella rapporterna en fullständig och begriplig bild av företagets leasingverksamhet. Under ett flertal år har normgivare och andra intressenter debatterat kring att redovisningen av leasingavtal måste förbättras. LÄS MER