Sökning: "Sandra Grönholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Grönholm.

 1. 1. "Han är en riktig crybaby"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Grönholm; Catharina Linde; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Kommunikation; Föreställningar; Normer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet är att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagoger på två utvalda förskolor talar om barn i de pedagogiska samtalen. De samtalssituationer vi har valt att observera är de tillfällen då pedagogerna reflekterar gemensamt i arbetslagen över veckan som varit. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans bemötande av kvinnor i den aktura fasen av hjärtinfarkt : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Sandra Grönholm; Linda Gustafsson; Erika Ulvemark; [2004]
  Nyckelord :Omvårdnad; Sjuksköterska; Hjärtinfarkt; Kvinnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER