Sökning: "Sandra Granfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Granfeldt.

  1. 1. Relationship marketing for auditors : A qualitative study on how SME auditing firms practicerelationship marketing

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Sandra Granfeldt; Inez Nastasi; [2019]
    Nyckelord :Auditing; SME; Relationship marketing Professional services;

    Sammanfattning : Background: Previous research show that there is a need for marketing strategies in SMEs that offer professional services, such as auditing firms. Also, the combination of marketing and auditing is a fairly new concept, due to legal and ethical regulations. LÄS MER