Sökning: "Sandra Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Sandra Jonsson.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Jonsson; [2020]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; matematik; matematiska förmågor; multipel intelligens; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares åsikter om hur estetiska läroprocesser kan främja elevers matematiska förmågor i matematikundervisningen i årskurs F-3. Studien har genomförts som en internetbaserad enkätundersökning. 20 av 26 respondenter använder sig av estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Check it out...and in : En kvalitativ studie om self service betydelse för kundrelationer i hotellbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Towa Andersson; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; relationsmarknadsföring; relationer; self service; hotell; teknologi;

  Sammanfattning : Den teknologiska utveckling som skett under 2000-talet har resulterat i att vi idag lever i ett digitaliserat samhälle. Samhället befinner sig fortfarande mitt i den digitala transformationen. Det lanseras ständigt nya teknologiska lösningar till marknaden vilka fortsätter driva den digitala utvecklingen framåt. LÄS MER

 3. 3. Vardadagsdestruktivt ledarskap : En kvalitiativ studie om UGLs påverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Sandgren; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Utveckling av grupp och ledare; UGL; destruktivt ledarskap; vardagsdestruktivt ledarskap; ledarbeteende;

  Sammanfattning : Forskning kring ledarskapsutbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är ett område där fåtaliga studier gjorts. Vår studie syftar till att bygga vidare på forskning kring denna ledarskapsutbildning. LÄS MER

 4. 4. Moderately cold indoor temperatures’ effect on human attention:Immediate decrease in inhibiting erroneous responses

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Jonsson; Sandra Hedman; [2018]
  Nyckelord :Erroneous; responses; cold; temperature; attention; human; inhibiting;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate whether a moderately cold indoor temperature, 15.5+- °C, has a negative effect on human attention. This was investigated in an experiment where 40 participants (18 women, M = 23. LÄS MER

 5. 5. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER