Sökning: "Sandra Karis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Karis.

  1. 1. Att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö : En studie om livet innan och efter läkemedelsassisterad behandling

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sandra Karis; Åsa Forsberg; [2017]
    Nyckelord :LARO; Läkemedelsassisterad behandling; Substitutionsbehandling; Opioidberoende; Heroinberoende; Harm reduction; Skadereducering; Punitiv policy; Bemötande; Livserfarenheter.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka patienters liv med opioidberoende innan och efter inskrivning på LARO-behandlingen, samt vilka erfarenheter av bemötande som finns. LARO är en substitutionsbehandling vid opioidberoende. LÄS MER