Sökning: "Sandra Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Sandra Karlsson.

 1. 1. Riskfaktorer för negativa eller traumatiska förlossningsupplevelser och hur dessa påverkar kvinnor och deras partners framtida psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :perinatal; depression; PTSD; childbirth; perinatal; depression; PTSD; förlossning;

  Sammanfattning : Inledning: Att föda barn är något som kvinnor har gjort i urminnes tider och är vanligen förknippat med glädje och kärlek. Men ibland inträffar oförutsägbara händelser som lämnar de nyblivna föräldrarna med en känsla av att förlossningen upplevdes som traumatisk. LÄS MER

 2. 2. Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andrea Hedmark; Elin Jonsson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Inbound marketing; Content marketing; Commitment; Relationship marketing; Trust; Inbound marketing; Content marketing; Engagemang; Relationsmarknadsföring; Förtroende;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka egenskaper i digitalt innehåll engagerar konsumenter i varumärkesrelationer online? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever innehåll på digitala plattformar och analysera hur egenskaper i innehållet påverkar deras engagemang gentemot varumärkesrelationer. Egenskaperna som analyseras är personaliserat, underhållande och informativt innehåll. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av egenvård hos personer med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisbeth Andersson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Type 2; Self-care; Experiences; Motivation; Information; Diabetes typ 2; Egenvård; Erfarenheter; Motivation; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och ett växande globalt folkhälsoproblem. Behandlingen består till stor del av egenvård och kan innebära omfattande livsstilsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor med samlagssmärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Karlsson; Sandra Åbom; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; samlagssmärta; möta; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Pain during sexual intercourse is a health problem among women. Sexuality is afundamental part of people´s lives. Women can seek help primarily because of pain or othersymptoms. Dyspareunia may be due to several causes. LÄS MER