Sökning: "Sandra Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Sandra Karlsson.

 1. 1. Skönlitteratur som pedagogiskt redskap : En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Granqvist; Sandra Karlsson; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läsförståelse; lässtrategier; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Bloggspråkets stildrag och förändring : En studie av språkbruket i populära livsstilsbloggar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :stildrag; talspråk; bloggspråk; språkbruk; förändring; dialogisk; livsstilsbloggar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket i livsstilsbloggar genom att analysera 48 blogginlägg under perioden 2006 till 2019. Syftet med studien är att försöka påvisa generella stildrag hos språket i livsstilsbloggar genom att undersöka aspekter som informationstät-/gleshet, tal-/skriftspråklighet, dialogiska inslag och tydligt värderande ord. LÄS MER

 3. 3. Effektiviserad lagerhantering av reservdelar för minskad kapitalbindning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Madelene Karlsson; Sandra Hagevall; [2019]
  Nyckelord :Spare part; inventory; inventory management; tied up capital; economic order quantity; Reservdel; lager; lagerhantering; kapitalbindning; ekonomisk orderkvantitet;

  Sammanfattning : Spare parts are, for many companies, a complex product to logistically handle. This is in part due to the varying characteristics and sporadic demand patterns of spare parts. Obstacles can often arise when companies utilize the same approach to their spare parts stock as they do with their general warehouse manufacturing inventory. LÄS MER

 4. 4. ”Det är inte svårt att älska Europa. Men det är riktigt svårt att älska EU.” : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas framställning av Europeiska Unionen mellan två Europaparlamentsval.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Karlsson; Irma Lundin; [2019]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Sverigedemokraterna; Europaparlamentsval; populism; radikalhöger; högerextremism;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har på kort tid lyckats etablera sig i Sveriges riksdag och är därför i högsta grad delaktig i den samtida politikens utformning. Precis som Sverigedemokraterna har likasinnade partier fått ökat stöd i större delen av Europa och har numera större möjligheter att kunna påverka EU:s utformning. LÄS MER

 5. 5. Arbetet för en tillgänglig lärmiljö : Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Birgersson; Minnie Karlsson Borg; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; förskola; tillgänglig lärmiljö; relationellt perspektiv; barn i behov av särskilt stöd; learning enviroment; relational perspective;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. LÄS MER