Sökning: "Sandra Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Sandra Karlsson.

 1. 1. Barn som far illa. Sjuksköterskors upplevelser av att anmäla vid misstanke om att barn far illa – en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Weimén; Sandra Karlsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Upplevelse; Barnmisshandel; Orosanmälan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år utsätts tusentals barn för olika former av misshandel i Sverige, vilketpåverkar deras livskvalité och hälsa. Barnmisshandel kan ge långvariga konsekvenser, såsomsämre studieresultat, psykisk ohälsa och kan i värsta fall leda till döden. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor med samlagssmärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Karlsson; Sandra Åbom; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; samlagssmärta; möta; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Pain during sexual intercourse is a health problem among women. Sexuality is afundamental part of people´s lives. Women can seek help primarily because of pain or othersymptoms. Dyspareunia may be due to several causes. LÄS MER

 3. 3. Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Andersson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Collaborative consumption; consumption behavior; internet consumption; Sweden; youths’; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Nyckelord :Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Sammanfattning : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. LÄS MER

 5. 5. Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Karlsson Johansson; Sandra Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Karriärlärande; Valkompetens; Law; DOTS; NICE;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka gymnasievägledares möjligheter att i det enskilda vägledningssamtalet, utifrån rådande förutsättningar, stötta eleven i dess karriärlärande för att uppnå en valkompetens. Studien utgår utifrån följande frågeställningar: vad säger gymnasievägledare om hur de stöttar eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet, vad säger gymnasievägledare om vad eleven får med sig från det enskilda vägledningssamtalet och vad säger gymnasievägledare om deras förutsättningar för att stötta eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet? Kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor med samma huvudman har genomförts. LÄS MER