Sökning: "Sandra Kinder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Kinder.

 1. 1. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 2. 2. Litteraturstudie om hur rosacea påverkar ögats främre segment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Sandra Olsson; [2013]
  Nyckelord :rosacea; ögats främre segment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet. Den drabbade ses ofta med akneliknande utslag på panna, näsa, kinder och på hakan. Studier har även visat att rosacea har en inflammatorisk påverkan på ögonen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans patientnära tid och administrativa uppgifter. En observations studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Jeppsson; Sandra Kinder; [2011]
  Nyckelord :administration; dokumentation; observationer; patientnära tid; patientnärmre vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar att sjuksköterskors tid för administrativa uppgifter ökar och att tiden för den patientnära omvårdnaden blir allt mindre. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans patientnära tid, tid avsatt för dokumentation och annat administrativt arbete i jämförelse med opublicerad data från 2007. LÄS MER