Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder vid nålstick hos barn i åldrarna 4-12

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Linnéa Forsén; Sandra Knuts; [2019]
    Nyckelord :Smärtlindring; Barn; Nålstick; Sjuksköterska; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund Nålstick anses av många barn vara det mest obehagliga och skrämmande med sjukhusvistelsen. Nålstick skapar en akut smärta, som barn har svårt att hantera på grund av att deras förmåga att hämma smärtupplevelser inte är fullt utvecklad. Det har visats att icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder har god effekt på barn. LÄS MER