Sökning: "Sandra Larsson Persson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandra Larsson Persson.

 1. 1. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 2. 2. Effekter av sjukgymnastiska behandlingar vid akut lateral fotledsstukning - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Sandra Larsson; Bo Persson; [2011]
  Nyckelord :Fotledsskada; sjukgymnastik; rehabilitering; behandlingsmetod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan Medarbetare, Strategi och Kultur - Möjligheter & Problem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Persson; Sandra Rekanovic; Gun-Marie Olsson; [2003]
  Nyckelord :Medarbetare; strategi; kultur; motivation; kompetens; karriär; SHRM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Hur bör ett företag gå tillväga för att medarbetare och organisationskultur ska samspela med strategin? Vilka problem och möjligheter uppkommer när medarbetare, strategi och kultur ska anpassas till varandra? Syfte Genom att utgå från Strategi-Medarbetare-Kultur-modellen (Larsson et al 2003) ämnar vi utifrån ett fallföretag undersöka om och hur medarbetare, organisationskultur och strategi samspelar i en förändringssituation. Vi vill undersöka vilka möjligheter och problem företag ställs inför då passform mellan de tre delarna ska uppnås. LÄS MER