Sökning: "Sandra Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Sandra Larsson.

 1. 1. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 2. 2. Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Magnus Larsson; [2018-08-10]
  Nyckelord :energidryck; koffein; sömn; sömnkvalitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpHälsopromotion inriktning kostvetenskapVt 2018Handledare: Lena GripetegExaminator: Agneta Sjöberg.... LÄS MER

 3. 3. Tillit och tvivel går hand i hand- gravida kvinnors tankar inför sitt första barns födelse : kvalitativ innehållsanalys baserad på kvalitativa frågeformulär

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Larsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :thoughts; first-time mothers; pregnant; childbirth; trust; doubt; tankar; förstföderska; gravid; förlossning; tillit; tvivel;

  Sammanfattning : Becoming a mother is a transition that leads the woman from a known to an unknown existence, both social and professional support can facilitate this revolutionary event. In order to offer a good support, more knowledge about women's thoughts on the birth of their first child is needed. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhets-svårigheter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :MIkaela Karner; Sandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kroppen och kampen : Att leva med en ätstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sandra Larsson; Tina Marie Hjelseth; [2018]
  Nyckelord :Control; eating disorder; patient experience; shame; social isolation;

  Sammanfattning : Background: Eating disorders are more common among adolescents and younger adults and are formed through body images and beauty standards from the society. This study focuses on anorxia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder and eating disorder not otherwise specified (EDNOS). LÄS MER