Sökning: "Sandra Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sandra Lindh.

 1. 1. Den långvariga rymdvistelsens fysiologiska påverkan på den mänskliga kroppen gällande muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet trots fysisk träning som motåtgärd : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Lindh; Johan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Bendensitet; Fysioterapi; Mikrogravitation; Muskelstyrka; Muskelvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som direkt följd av vistelse i mikrogravitation uppstår flertalet fysiologiska förändringar hos rymdfararna. Tidigare studier redovisar reducering av både muskelvolym, muskelstyrka och bendensitet och än idag finns ingen åtgärd som helt lyckats motverka dessa. Fysisk träning ses dock som ett högst relevant alternativ. LÄS MER

 2. 2. Pojkflicka - då är man en känslig person : En kvalitativ studie om förskollärares framställning av pojkar som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sandra Bardh; Caroline Lindh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Franchisetagarens ledarskap : - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marc Albrecht; Sandra Lindh; [2019]
  Nyckelord :Företagsekonomi; franchise; fastighetsmäklare; Ledarskap; transfromativtledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh Handledare:       Pia Ulvenblad Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. LÄS MER

 4. 4. Optimering av datainsamling med UAS : En studie i alternativa flyghöjder kontra mätosäkerheter utförd i Avesta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Hägglund; Rose-Marie Lindh; [2019]
  Nyckelord :UAS; measurement uncertainty; GNSS; multistation; base map; UAS; mätosäkerhet; GNSS; multistation; baskarta;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. LÄS MER

 5. 5. Lyssna med Hjärtat : Hur personal på Hem för Vård och Boende arbetar med psykisk ohälsa hos ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Ulrica Lindh; Sandra Johansson; [2017]
  Nyckelord :Mental health; unaccompanied children; Home for Care or Accommodation; personnel; salutogenesis; Psykisk ohälsa; ensamkommande barn och ungdomar; Hem för Vård eller Boende; personal; salutogenes;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative study about how personnel in Homes for Care and Accommodation work with mental health issues among unaccompanied children. The purpose with this study is to identify how they are working with mental health issues and explore how the personnel would like to work if their resources were unlimited. LÄS MER