Sökning: "Sandra Ljubisavljevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Ljubisavljevic.

  1. 1. En förändringsanalys av icke-funktionella krav för ett affärssystem med fokus på tjänsteorienterade lösningar.

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Lovisa Kinell; Sandra Ljubisavljevic; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : IT verktyg har blivit en allt mer central del för företag och genomsyrar idag nästan alla former av arbete. För företag som planerar att verksamhetsanpassa sina IT-applikationer kan detta innebära stora investeringar. LÄS MER