Sökning: "Sandra Love"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sandra Love.

 1. 1. Nutrition inom den palliativa vården : upplevelser från patienter och närstående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sandra Westerberg; Cecilia Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :cachexia; eating behavior; experiences; nutrition; palliative care; quality of life.;

  Sammanfattning : Background: In Sweden many people are in need of palliative care in end of life. The goal with palliative care is to create conditions to improve quality of life when disease can no longer be cured. LÄS MER

 2. 2. "När hedern är starkare än kärleken till sitt eget barn" : En kvalitativ intervjustudie om hur skolkuratorer förklarar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ingela Eriksson; Sandra Andrén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer beskriver hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare vill vi undersöka vilka förklaringsperspektiv skolkuratorerna använder sig av och om det påverkar deras agerande gällande hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. Den perfekta filmlystern : En kvalitativ studie i kopplingen mellan stereotyper och porträttering av hy i amerikanska filmer i high school-miljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sandra Eriksson; Elias Åström; [2018]
  Nyckelord :Hy. Smink. Skönhetsideal. Carrie. I Love You; Beth Cooper. Fokusgrupper. High school-filmer. Stereotyper.;

  Sammanfattning : Imperfektioner i skådespelares hy upplever vi sällan visas inom film och medier relaterade till film. Många gånger i film tycks hy användas för att gestalta olika stereotyper. LÄS MER

 4. 4. Kan kvinnor prata om något annat än män? : En jämförande narrativ analys av Tv-serierna Skilda världar och SKAM

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Eleonora Jevrell; [2017]
  Nyckelord :Narrative analyses; Gender; Tv-series; Women; Gender roles; SKAM; Skilda världar; Vladimir Propp; Narrative analysis; tv series; women; gender role; Skam; Skilda världar; Vladimir Propp; Narrativa analyser; Tv-serie; Kvinnor; Könsroller; SKAM; Skilda världar; Vladimir Propp;

  Sammanfattning : “Can women talk about anything but men? – a comparative narrative analysis of the television series “Skilda världar” and “SKAM””   The purpose of this study is to compare how young women are portrayed in two different Scandinavian television shows. Especially which roles they are given as young women in different decades since the television shows were aired with a 19-year time difference. LÄS MER

 5. 5. "Det är aldrig för sent" : Fyra berättelser om vägen ut ur kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sandra Forsberg; Maja Wattberg; [2016]
  Nyckelord :Turning points; desistance process; criminality; crime; drug abuse.; Vändpunkt; upphörandeprocess; kriminalitet; brott; drogmissbruk.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera subjektiva upplevelser av vilka faktorer som varit bidragande till ett upphörande med brottsligt beteende, samt de faktorer som enligt egna upplevelser leder till ett upprätthållande av en mer konventionell livsstil. För att studera detta har en kvalitativ metod tillämpats och semistrukturerade intervjuer med fyra före detta kriminella individer genomförts. LÄS MER