Sökning: "Sandra Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Sandra Lundgren.

 1. 1. Hallå, hur svårt ska det vara? : En kvalitativ intervjustudie om distriktssköterskors attityder till patienter som har övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Sandra Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; obesity; overweight; primary care; primary care nurse; Attityder; distriktssköterska; fetma; primärvård; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i Sverige i dag. Ett BMI över 30 ökar markant risken för följdsjukdomar och för tidig död. Inom primärvården är det ofta distriktssköterskan som möter och initierar behandling av denna patientgrupp. LÄS MER

 2. 2. "Jag kände mig stolt över att ha brutit mig loss, mot alla odds" : En kvalitativ studie utifrån åtta självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess från mäns våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Khoshaba; Monika Mindic; [2021]
  Nyckelord :mens violence against women; domestic violence; the process of leaving; violence; gender perspective; the normalization process of violence; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; uppbrottsprocessen; våld; genusperspektiv; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how eight women, through autobiographies, describe their experiences of leaving a relationship with a violent male partner. Furthermore, the purpose was also to illustrate factors that kept women from leaving the relationship and factors that encouraged them to leave. LÄS MER

 3. 3. När viljan inte räcker till : En kvalitativ studie om första linjens chefers upplevelser av arbetsrelaterade möjligheter för hälsofrämjande arbete inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Lundgren; [2021]
  Nyckelord :First line managers; a sense of coherence; Health promotion; Social administration; SOC; qualitative; Första linjens chefer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ; Känsla av sammanhang; Socialförvaltningen;

  Sammanfattning : Hälsofrämjande arbete är en gren inom folkhälsoarbete. Arbetsplatsen är en arena som kan agera som stödjande miljö och där hälsofrämjande arbete kan bedrivas. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna inom socialförvaltningen kan bedrivas med hjälp av teorin KASAM. LÄS MER

 4. 4. The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Mårtensson; Klara Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; Child representative; Child as relatives; Child perspective; Mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bättre förståelse för hur barnombuden inom vuxenpsykiatrin arbetar med barnperspektivet och hur barnombuden uppfattar sina möjligheter och begränsningar i att uppmärksamma barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin. Studien inriktar sig på Region Skånes barnombud och studiens empiriska material bygger på sex semistrukturerade intervjuer med barnombud runt om i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER