Sökning: "Sandra Lundholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Lundholm.

 1. 1. Fånga språket – En enkätstudie om lärares upplevelser att stötta elever i språklig sårbarhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Lindahl; Sandra Lundholm; [2022]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; anpassningar; stöttningar; kompetens; grundskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplevde sin kompetens och sina möjligheter att stötta elever i språklig sårbarhet inom svenskämnet. För att besvara studiens frågeställningar har undersökningen utförts genom en enkätundersökning, där lärare har svarat gällande deras upplevelse att kunna genomföra anpassningar och uppfylla styrdokumentets krav. LÄS MER

 2. 2. Detaljhandelns förberedelser inför GDPR : En fallstudie om vilka förändringar företagen behöver utföra samt deras arbete kring GDPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Adolfsson; Paula Lundholm; [2017]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; CRM; GDPR; dataskyddsförordningen; informationssäkerhet; CRM;

  Sammanfattning : Det rådande EU-direktivet som behandlar dataskydd från år 1995 är idag inte lika aktuellt som när det infördes. Det är därför i hög tid att en uppdatering kommer. I maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som är EU:s senaste förordning. LÄS MER