Sökning: "Sandra Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sandra Lundin.

 1. 1. Materialitet och genus på fritidsgården. En pingisboll på vift, ett schackbord utan pjäser och den (o)synliga mobiltelefonen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Lundin; [2019]
  Nyckelord :Youth recreation center; youth culture; material culture; gender; social work; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how staff and young people use and experience materiality in the youth recreation center in order to increase staff's knowledge about ways of working with gender roles. The material consists of observation records and a focus group interview with staff from a youth recreation center in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar enhetschefer sin arbetsbelastning utifrån krav-kontroll och stödmodellen? : En kvalitativ studie utförd bland enhetschefer i en mindre kommun i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sandra Johansson; Caroline Lundin; [2018]
  Nyckelord :Demand-control-support model; workload; unit managers; stress experience; work-life balance; Krav-kontroll och stödmodell; arbetsbelastning; enhetschefer; stressupplevelse; work-life balance;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera enhetschefers upplevelse av arbetsrelaterad stress, samt hur stressupplevelsen och balansen på deras privatliv varierade. En kvalitativ metod genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Utifrån syfte och Karaseks och Theorells krav-kontroll och stödmodell utformades fyra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. The Complexity of Communicating Sustainability in a Co-Creative Context : a case study of a co-creative incubator

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sandra Lipic Persson; Ida Lundin; [2018]
  Nyckelord :Incubator; communication; sustainability; co-creation; trust;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the complexity of communicating sustainability in a co-creative context. Sustainability is seen as three dimension, namely economic sustainability, social sustainability and environmental sustainability. This thesis includes all three dimensions in the sustainability communication. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöns inverkan på sjuksköterskans hälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Lundh; Martina Lundin; [2018]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Arbetsmiljö; Arbetsrelaterad hälsa; Arbetsrelaterad ohälsa; Sjukhus; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning : Upplevelser ur ett internetforumsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Gustafsson; Johanna Lundin Lemke; [2017]
  Nyckelord :forum; närstående; emotionell instabil personlighetsstörning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) har visat sig påverkas negativt i sitt mående, och de upplever brist på stöd från sin omgivning. Vissa närstående vänder sig till internetforum för råd och stöd från andra i liknande situationer. LÄS MER