Sökning: "Sandra Lundquist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sandra Lundquist.

 1. 1. “Lika med det visar rätta svaret och man kan använda det för att göra en emojig” : En undersökning om hur elever i årskurs 3 och 6 uppfattar likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Lundquist; Sandra Bergström; [2019]
  Nyckelord :Generaliserad aritmetik; relationellt tänkande; operationellt tänkande; likhetstecken; tidig algebra; lågstadium;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de praktiska implikationerna som den senaste läroplanen Lgr11 har inneburit för förståelsen av algebra hos elever i början och mitten av grundskolan. Arbetets metoden och analysen är ett test som kan ses som en enkätundersökning som delades ut till elever i årskurs 3 och 6. LÄS MER

 2. 2. Synen på gymnasieeleven, en medborgare eller kund? - En studie av marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Fors; Freja Larsson Öhlander; Johanna Otterhäll; [2016]
  Nyckelord :Gymnasieskola; gymnasieval; marknadisering; medborgare; kunder och perspektiv på elev.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan friskolereformen har konkurrensen för skolorna förändrats och liknar numera en marknad. En marknad vars syfte är att locka till sig så mycket elever, eller kunder, som möjligt. Den här uppsatsen besvarar frågan om hur skolornas syn på eleven ser ut och om det finns ett tydligt kund- respektive medborgartänk. LÄS MER

 3. 3. Sverige och folkmakten - en studie av riksdagen före och efter EU-inträdet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Mattisson Lax; Sandra Karlsson; [2009]
  Nyckelord :demokrati; folkmakt; riksdagen; regeringen; EU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att empiriskt studera den svenska demokratins förändring i och med EU-inträdet. Vårt studieobjekt är riksdagen som enligt svensk grundlag skall vara folkets främsta representant. För att kunna besvara vår huvudfråga har vi valt att utgå ifrån olika demokratiteorier. LÄS MER

 4. 4. Preventiva åtgärder mot övervikt hos barn och ungdomar : Litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Jönsson; Sandra Lundquist; Maja Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistics regarding children, who are overweight, shows alarming results in many parts of the world. Overweight may cause serious consequences, as for instance heart- and vascular diseases. LÄS MER