Sökning: "Sandra Müller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Müller.

 1. 1. Capital is the lifeblood of a growing business : En flerfallsstudie om hur riskkapitalbolags krav och roller påverkar utvecklingen av den formella ekonomistyrningen i snabbväxande företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecca Nilsson; Sandra Müller; [2017]
  Nyckelord :Management control; fast-growing companies; venture capital; requirements; roles; growth; Ekonomistyrning; snabbväxande företag; riskkapitalbolag; krav; roller; tillväxt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Snabbväxande företag befinner sig ofta i en position där kapital inte räcker till för att fortsätta växa och ett av alternativen är då att involvera riskkapitalbolag. Riskkapitalbolag investerar i utbyte mot en förväntan på avkastning och mer kontroll i företaget. LÄS MER

 2. 2. "Det enda som är varaktigt är förändring" : En flerfallsstudie om hur lagregleringar inom revisionsbranschen påverkar revisions- och konsultverksamheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rebecca Nilsson; Sandra Müller; [2016]
  Nyckelord :The abolition of the statutory audit; the Audit package; Strategic Change; The Big Four; Avskaffandet av revisionsplikten; Revisionspaketet; Strategisk förändring; The Big Four;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Företag behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden för att överleva och för att fortsätta växa. Denna typ av anpassning benämns som strategisk förändring. År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Nu, sex år senare står branschen inför ytterligare en förändring. LÄS MER