Sökning: "Sandra Malicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Malicz.

  1. 1. Cobi- En studie om den varumärkesuppbyggande processen i teori och praktik

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Viktoria Devius; Hugo Rahpeymai; Sandra Malicz; [2012]
    Nyckelord :varumärkesidentitet; produktattribut; kärnvärde; pisitionering; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER