Sökning: "Sandra Mineur Hokkanen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Mineur Hokkanen.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelser av triageprocessen på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Henriksson; Sandra Mineur Hokkanen; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Information; Communication; Patient experiences; Triage; Akutmottagning; Information; Kommunikation; Patientupplevelser; Triage;

  Sammanfattning : Akutsjukvård bedrivs dygnet runt och finns tillgängligt när patienterna är i behov av det. Att behöva söka vård akut kan hos patienten skapa olika känslor så som oro eller nervositet. Dessa känslor kan också öka i samband med att patienterna saknar förståelse för triageprocessen. LÄS MER

 2. 2. Hopp och förtvivlan : Patienters upplevelser av att leva med en palliativ cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Mineur Hokkanen; Stephanie Limnell; [2018]
  Nyckelord :Blogg; cancersjukdom; leva; palliativ vård; tankar; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER