Sökning: "Sandra Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Sandra Nyberg.

 1. 1. Det krävs mod för att våga avvika från normen! : En kvalitativ studie om HBTQI+ och LVU-hem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karolina Nyberg; Sandra Wiberg; [2021]
  Nyckelord :LVU; LVU-hem; HBTQI ; intersektionalitet; heteronorm; queer; genus; SiS; upplevelser; flickor; diskriminering;

  Sammanfattning : Det krävs mod för att våga avvika från normen! är en kvalitativ studie med abduktiv ansats som baseras på teorier samt empiri genom intervjuer. Studiens syfte är att studera hur LVU-hem hanterar problematik som kan uppstå då de placerade tillhör HBTQI+-gruppen. Ämnet om HBTQI+ och LVU är en stor kunskapslucka. LÄS MER

 2. 2. Att språka är så mycket mer än att bara tala : Förskollärares perspektiv på språkets betydelse med tonvikt på språksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Nyberg; Louise Ejdebrink; [2021]
  Nyckelord :Förskola; samspel; lek; språk; språksvårigheter; miljö;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka förskollärares arbete med språksvårigheter iförskolan. Undersökningen har en kvalitativ ansats och grundar sig i semistruktureradeintervjuer med förskollärare. Analysen utgår från det sociokulturella perspektivet med fokuspå omgivningens betydelse för språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare talar om programmering i skolan utifrån tillgängliga resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Nyberg; Sandra Ibsonius; [2019]
  Nyckelord :programming; resources; teachers’ perceptions.;

  Sammanfattning : This study was conducted after programming became an obligatory part of the Swedish school curricula during 2018 and focuses on teachers’ thoughts on programming in school. The purpose of the study was to examine how resource allocation has been done in schools across the country, and what the teachers had to say about programming based on their knowledge and available resources. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom primärvårdens akutflöde : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Nyberg; Karin Odén; [2019]
  Nyckelord :district nurse; emergency care; person-centred nursing; primary care; teamwork.; distriktssköterskor; sjuksköterskor; primärvård; akutflöde; teamarbete; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Primary care faces the challenge of developing an easily accessible and effective health care system to meet the needs of the population and to fulfill the care guarantee. Teamwork with satisfactory communication can provide more efficient work and good results for patients. LÄS MER

 5. 5. Mariebergsskogens marknadsföring genom sociala medier : Påverkar det besöksantalet på Mariebergsskogen?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Sandra Hög; Emma Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala media; Facebook; Instagram; Mariebergsskogen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att ta reda på om den marknadsföring som Mariebergsskogen gör genom sociala media påverkar besöksantalet samt om någon skillnad kan ses vid kön och ålder på besökare på de sociala mediasajterna Facebook och Instagram.. LÄS MER