Sökning: "Sandra Nystedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Nystedt.

 1. 1. Basel II - Intern styrning av kapitalkrav och kreditrisker

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Rolén Nystedt; Sandra Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Basel II; banker; intern styrning; kapitaltäckningsgrad; kreditrisker; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problematisering: Bankerna utgör en väsentlig del av det finansiella systemet och kan ses som garanter för finansiell stabilitet. Det nya regelverket Basel II syftar till att bankerna ska använda mer riskkänsliga minimikapitalkrav och innebär att bankerna kan välja mellan olika avancerade modeller för beräkningen av kapitalkrav. LÄS MER

 2. 2. Själsbegreppet i hellenistisk judendom : Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i komparativ belysning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Sandra Nystedt; [2004]
  Nyckelord :judaistik; judendom; Eleazar; Josefus; Masada; själsbegrepp; hellenism; människosyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag vill undersöka hur detta tal förhåller sig till Bibeln och andra delar av den samtida judiska traditionen, och till den samtida grekiska filosofin. LÄS MER