Sökning: "Sandra Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sandra Nyström.

 1. 1. Förskolan som kulturell mötesplats : "Andrafiering leder till vi och dem"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Nyström; Matilda Uppling; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kulturell mångfald; interkulturellt; monokulturellt; andrafiering;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på förskollärares upplevelser om arbetet med förskolans mångkulturella uppdrag. Tidigare forskning har identifierat otydligheten i läroplanen hur det mångkulturella arbetet ska omsättas i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottenträning hos kvinnor med urininkontinens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Nyström; Paulina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Urinary incontinence; Pelvic floor muscle training; Women; Urininkontinens; Bäckenbottenträning; Kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health issue from which many women suffer. There are different forms of UI and various causes of why the problem occurs, but the common factor is that UI contributes to shame and has a negative impact on women's quality of life (QoL). LÄS MER

 3. 3. Pelle och Alf- en faktasaga om matspjälkningen. : Material om matspjälkningen för årskurs 2-3.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Nyström; Veronica Blom; [2014]
  Nyckelord :digistive; Lgr11; independent work; development; research; biology; Matspjälkning; Lgr11; självständigt arbeta; utvecklingsarbete; forskning; biologi;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att skapa ett intresse, en motivation och nyfiken för biologin och matspjälkningen hos elever i årkurs 2-3 där eleverna på självständigt, roligt, varierande och lustfullt sätt kan skapa sig och utveckla kunskaper om matspjälkningen. Materialet består av en elevbok om matspjälkning i form av en faktasaga, bilder, frågor och praktiska övningar. LÄS MER

 4. 4. Hur kan en applikation anpassas till Windows Phone? : En studie som visar utvecklingsprocessen för en smartphone-applikation.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sandra Nyström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The most common types of smartphones in Sweden are iPhone and Android. Development in the IT feld is constantly changing and Windows Phone is a new operating system that has been introduced on the Swedish market in 2010. However, Windows Phone user interface is quite different from iPhone and Android. LÄS MER

 5. 5. Webbaserat kanotbokningssystem : För Friluftsfrämjandet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Ingmar; Sandra Nyström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER