Sökning: "Sandra Ojanpää"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Ojanpää.

  1. 1. Att testa hifiapparater : Psykoakustik och testmetodik

    Kandidat-uppsats, Institutionen för musikvetenskap

    Författare :Sandra Ojanpää; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sandra Ojanpää: Att testa hifiapparater. Psykoakustik och testmetodik. C-uppsats. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. LÄS MER