Sökning: "Sandra Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Sandra Olsson.

 1. 1. Kartläggning av alkohol- och narkotikakonsumtion bland Socionomstudenter vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alicia Granström; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol consumption; drug use; university students; social work students; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hazardous drinking habits is a phenomenon that often seems to be a part of the time spent at university. Henceforth, this study aims to map out the consumption levels of alcohol and narcotics among social work students at Lund University. This was made possible by a quantitative method and use of an online-survey. LÄS MER

 2. 2. Beroende, med en känsla av stigmatisering - En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Dewens; Sandra Olsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; Grupptillhörighet; Identifikation; Kontext; Socialt arv; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Dewens, E & Olsson S. Beroende, med en känsla av stigmatisering. En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av ett beroende. Examensarbete i Socialpsykiatri 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Peroperativa riskfaktorer för utveckling av postoperativt delirium vid hjärtkirurgi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Olsson; Katarina Stenvik; [2020]
  Nyckelord :Cardiac surgery; literature study; Postoperative delirium; nurse anesthesia; nursing; preoperative risk factors; Anestesisjuksköterska; hjärtkirurgi; litteraturstudie; omvårdnad peroperativa riskfaktorer; postoperativt delirium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en allvarlig komplikation till hjärtkirurgi och anestesi. Det är ett akut konfusionstillstånd som orsakar lidande för patienter och anhöriga. Det associeras med många negativa konsekvenser som förlängd sjukhusvistelse, ökad dödlighet och nedsatt kognitiv och funktionell återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Johansson; Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Identifiering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt hälsoproblem med oacceptabelt hög mortalitet. Som omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan ett viktigt arbete i att identifiera patienten med sepsis för att behandling skall kunna ges i tid. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancer : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sandra Borgström; Jonatan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Children; Emotions Nurses experiences; Oncology unit;

  Sammanfattning : Background: Globally 300 000 children are diagnosed with cancer each year and in Sweden, approximately 300 children are affected. Cancer is the largest cause to death among children age 0-19. Children may experience pain, anxiety, and fear. The cancer treatment can cause suffering and making the children more sensitive to infections. LÄS MER