Sökning: "Sandra Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Sandra Olsson.

 1. 1. Mina fötter är viktiga! : En intervjustudie om erfarenheter av egenvård av fötter hos personer med diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sandra Dudley; Pirjo Olsson; [2019]
  Nyckelord :cooperation; diabetes; diabetic foot; foot complications; self-care; delaktighet; diabetes; diabetesfot; egenvård; fotkomplikationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer är vanligt bland personer med diabetes typ 2 och kan förebyggas genom egenvård av fötter. Diabetessjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa personen att integrera sjukdomen i vardagslivet och hitta strategier för effektiv egenvård. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan rollspelare och icke-rollspelare med avseende på empati : En kvantitativ studie om bordsrollspel, kön och empati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :Empathy; affective empathy; cognitive empathy; gender; role players; role playing.; Empati; affektiv empati; kognitiv empati; kön; rollspelare; rollspel.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till affektiv och kognitiv empati. 204 personer deltog i föreliggande studie genom att besvara en elektronisk enkät och 192 ifyllda enkäter analyserades. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet som drivkraft för styrsystemen : Implementering av Agenda 2030 i Värmlands kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Wiklund; Gabriella Spennare Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Agenda 2030; globala målen; hållbarhet i offentliga organisationer; kommun; verksamhetsstyrning; styrsystem;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett område vars aktualitet eskalerar och har gjort så under en längre tid. Alla behöver inkluderas; på nationell, regional och lokal nivå såväl som på individnivå. LÄS MER

 4. 4. VILKA RISKFAKTORER FÖRELIGGER FÖR ATT UTVECKLA NACKSMÄRTA HOS PER-SONER MED KONTORSARBETE?- en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Andersson; Sandra Olsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Kontorsarbete; Nacksmärta; Riskfaktorer; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem, över två tredjedelar av den arbetande befolkningen blir drabbad någon gång i livet, särskilt utbrett är besvären bland personer med kontorsarbete. Den ökade förekomsten av nacksmärta påverkar arbetsplatsen och samhället. LÄS MER

 5. 5. Med handen på hjärtat. Sjuksköterskors upplevelse av HLR på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Andrea Dahlman; Sandra Olsson; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; HLR; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER