Sökning: "Sandra Peter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sandra Peter.

 1. 1. “The Tip of The Iceberg” - Det dolda missnöjet : En kvalitativ studie kring icke-klagande kunders känslor och beteenden till följd av servicefel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ngene; Lisa Palola; [2019]
  Nyckelord :“The tip of the iceberg”; emotions; behavior; service recovery.; Dolt missnöje; känslor; beteende; återupprättning av servicefel.;

  Sammanfattning : Titel:“The Tip of The Iceberg” - Det dolda missnöjet. En kvalitativ studie kring icke-klagande kunders känslor och beteenden till följd av servicefel. LÄS MER

 2. 2. Traditionella flygbolagens konkurrensstrategier mot lågprisflygbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tobias Bengtson; Jennifer Lundahl-Benedictsson; Sandra Peter; [2018]
  Nyckelord :Flygbranschen; Flygmarknad; Konkurrens; Konkurrensstrategier; Lågprisflygbolag; Service; Traditionella flygbolag;

  Sammanfattning : The study is based on explaining and giving a picture of strategies the traditional airlines use to compete with the low cost airlines. Since the deregulation in 1992 many low cost airlines have established themselves on Europe´s airline market and have taken over large parts of the market. LÄS MER

 3. 3. The Lost Boys and Girls : Stereotypical Gender Roles in J.M. Barrie’s and Disney’s Peter Pan. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sandra Södergren; [2014]
  Nyckelord :Gender; Stereotypes; Gender theory; Gender roles; Femininity; Masculinity; Disney;

  Sammanfattning : This essay discusses how female and male characters are represented in the novel Peter & Wendy by J.M Barrie from 1911 and the Disney version Peter Pan from 1953. LÄS MER

 4. 4. Sociala Medier : en ny marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marina Gustafsson; Sandra Martinsson; [2012]
  Nyckelord :Sociala Medier turistföretag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Peter Hellman, Senior Adviser på Hellman & Partners. Uppsatsen avser att visa att med hjälp av sociala medier som marknadsföringsverktyg kan företag interagera med kunden på ett nytt revolutionerande sätt. LÄS MER

 5. 5. Den som inte hoppar är ett gnagarsvin : En studie om identitetsskapande och grupprocesser inom supporterkulturen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Peter Andersson; Sandra Eriksson; [2011]
  Nyckelord :fanship; identity; group processes; moral; culture; ritual; supporterskap; identitet; grupprocess; moral; kultur; ritual;

  Sammanfattning : I denna uppsats är det övergripande syftet att studera grupprocesser och identitetsskapande inom supporterkulturen. De frågeställningar studien avser att besvara utgörs av supporterskapets betydelse för individens identitetsskapande, skapandet och upprätthållandet av supportergruppen och supportergruppens eventuella påverkan på individens moraliska förhållningssätt. LÄS MER