Sökning: "Sandra Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Sandra Pettersson.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande som ett sammanflätat begrepp eller två skilda : En fenomenologisk studie om förskollärares upplevelser av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Pettersson; Maria Jotic; [2022]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; becoming; being; delaktighet; förskollärare; inflytande; upplevelser; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares upplevelser kring barns delaktighet och inflytande inom förskolans verksamhet. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: På vilket sätt upplever förskollärare barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? samt Vilka eventuella dilemman upplever förskollärare kring barns delaktighet och inflytande? Studien präglas av en fenomenologisk ansats där förskollärares varierade upplevelser lyfts med hjälp av enskilda samtalsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sandra Pettersson; [2021]
  Nyckelord :local ecological knowledge; LEK; scientific knowledge; SK; wildlife management; ungulate management; multi-ungulate systems;

  Sammanfattning : Management and conservation of wildlife populations are generally based on scientific knowledge (SK) and monitoring to establish reliable information. The information gathered and presented from SK is interpreted by individuals who can have different ways of interpreting the same type of information. LÄS MER

 3. 3. Grooming online : - en litteraturöversikt om riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Pettersson; Sanne Rauséus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Moving Beyond Sustainability : Change Agents Perceptions on a Regenerative Transition

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JIBS Entrepreneurship Centre

  Författare :Mikaela Kristensson; Sandra Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Organizational change; Change agents; Regenerative sustainability; Regenerative change;

  Sammanfattning : Background: Climate change has become the most pressing challenge of our time. Current business approaches to sustainability are instrumental that may portray sustainability as a source of corporate profit rather than acting for change beyond mitigation and adaptation. LÄS MER

 5. 5. Challenges to commercial urban agriculture : a qualitative study with actors involved in the urban agriculture scene of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Pettersson; [2021]
  Nyckelord :agroecology; urban farming; urban agriculture; local food production; commercial urban agriculture; market; gardening; local food production; alternative food systems; SWOT; IPA; stadsbruk;

  Sammanfattning : Climate change has led to a number of implications for humans. One of the main challenges for the future will revolve around the access to resources and food. In order to work towards food security we have to rethink our agricultural system and our practices. LÄS MER