Sökning: "Sandra Rådahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Rådahl.

  1. 1. ”DET ÄR SVÅRT, MEN FORSKNING ÄR JU SVÅRT” : En kvalitativ intervjustudie om samverkansforskning inom studie- och yrkesvägledning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Sandra Rådahl; [2020]
    Nyckelord :samverkansforskning; forskningskommunikation; studie- och yrkesvägledning; samverkansprojekt; akademi; praktik;

    Sammanfattning : ”Det är svårt, men forskning är ju svårt” är en kvalitativ intervjustudie som handlar om samverkansforskning på studie- och yrkesvägledningens område. Studiens syfte är att undersöka förutsättningarna för en god samverkan i olika samverkansprojekt inom studie- och yrkesvägledning. LÄS MER