Sökning: "Sandra Ruiz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Ruiz.

 1. 1. Att leva med afasi efter stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Jönsson; Sandra Ruiz; [2014]
  Nyckelord :Aphasia; Communication; Relatives; Social; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla människor som drabbats av stroke får någon form av talhandikapp till följd som har stor påverkan på deras fortsatta livskvalitet. Varje år får ca 12 000 personer i Sverige afasi, vilket innebär avsaknad av en språklig funktion på grund av skador i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Invandrare på den svenska arbetsmarknaden : en studie av högutbildade invandrare som kör taxi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hasreta Becirovic; Sandra Ruiz; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där ett samarbete mellan olika nationaliteter är nödvändigt för att få det att fungera. Det skrivs mycket om invandrares svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, ett problem som förknippas med många olika orsaker. LÄS MER