Sökning: "Sandra Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Sandra Skog.

 1. 1. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER

 2. 2. Stress och fysisk aktivitet bland högstadielärare : En enkätstudie om högstadielärares stressnivåer och fysiska aktiviteter

  L2-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sandra Skog; Kajsa Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Stress; stressad; stressnivå; stresspåslag; fysisk; aktiv; aktivitet; träning; träna; högstadielärare; lärare; hälsa; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar så som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar men kan även minska risken för cancer är idag allmänt känt. Mindre kunskap bland allmänheten finns det dock om att fysisk aktivitet även används för att bota/lindra olika stressrelaterade sjukdomar så som depression och ångest. LÄS MER

 3. 3. Våga säga nej : en studie av influencers som opinionsbildande aktör

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Wahren; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Influencer; opinionsbildning; sociala medier; kändiskapital; textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur användningen av influencers i Systembolagets antilangningskampanj kan ses som opinionsbildande arbete, men även huruvida tilltalet i budskap varierar beroende på vem avsändaren är. Detta görs i form av en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 4. 4. The possibility of an increased utilization of harvested biomass in Östergötland: Optimization and analysis of flows

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Karlsson; Sandra Widen; [2018]
  Nyckelord :Biomassa; optimering; skördad biomassa; bioenergi; förbränningsstationer; matematisk modell; grot; stubb; anläggningslokalisering; skog; skogsbruk; värmeverk; kondenskraftverk; logistik; energiutvinning.;

  Sammanfattning : I studien har resurstillgången i form av biomassa inom Östergötland kartlagts för att undersöka om det finns en potentiell möjlighet för ett ökat tillvaratagande av skördad biomassa från skogsbruket. Det har även undersökts om ett tillvaratagande av biomassa för en ökad energiutvinning är ekonomiskt hållbart i förhållande till de rörliga transportkostnader som medförs. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER